11G202091 - Berflo Es kansen scheppen: voortgang december 2011

Aan de raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de resterende uitwerkingsvoorstellen voor het preventieprogramma Berflo Es: kansen scheppen stappen maken, namelijk: Sportleercentrum, Aqua musica (waterorgel), Starterslening, Bevordering laagdrempelig gebruik sportgebied, Communicatie & afronding/uitrol preventieprogramma
en voor de uitvoering hiervan gedurende de planperiode tot en met 2012 uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es een bedrag van ‚ā¨ 1.015.000 beschikbaar te stellen.
2. Kennis te nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage preventieprogramma Berflo Es: kansen
scheppen stappen maken.

In 2012 vindt verdere uitvoering van het programma plaats en volgt een volgende voortgangsrapportage als onderdeel van de wijkrapportage. Na afloop van 2012 volgt de eindrapportage.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?