12G200093 - Tegemoetkoming Shining Star

Op het bedrijventerrein aan de Zuidelijke Havenweg is een bouwkavel verkocht aan Shining Star. Tijdens de bouw bleek dat niet alle grond die vrijkwam uit de bouwput geschikt is voor hergebruik op de bouwkavel. Dit was voor de huidige eigenaar aanleiding tot een aanvullend bodemonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat in zes van de veertig bodemmonsters, stoffen zijn aangetroffen boven de interventiewaarde van de Wet Bodembescherming. Naar aanleiding daarvan is onderhandeld, hetgeen uiteindelijk tot overeenstemming heeft geleid.

Er is overeengekomen € 500.000,- te retourneren op de koopsom. En dit bedrag in twee termijnen uit te keren. De eerste termijn is uitgekeerd. De tweede termijn van de restitutie op de koopsom zal worden uitgekeerd nadat de gemeenteraad ingestemd heeft met de financiële gevolgen van de compensatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?