12G200114 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 't Weusthag

Het ontwerp bestemmingsplan ’t Weusthag heeft van 23 november 2011 tot en met 3 januari 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend en 1 zienswijze is binnengekomen via de e-mail.
In de ‘Nota zienswijzen – ontwerp bestemmingsplan ’t Weusthag’ is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan ’t Weusthag op enkele punten te wijzigen.
Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan ’t Weusthag”.

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de betrokken Rijksdiensten en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?