12G200204 - Voorbereidingsbesluit Zuidelijke Spoorzone e.o.

Er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor Hengelo Zuid – Veldwijk e.o. Het gebied Zuidelijke Spoorzone (begrensd door de Parallelweg SS, Rietweg, Watertorenlaan en Waarbekenweg) maakt ook deel uit van dit bestemmingsplan. Dit voorontwerp zal in februari 2012 ter inzage worden gelegd. Aangezien voor het gebied zuidelijke spoorzone op dit moment nog geen bestemmignsplan van kracht is (“wit gebied”) is het van groot belang dat een instrument voorhanden is waarmee enerzijds eventuele ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan en anderzijds medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen die in het kader van de toekomstige invulling wel passend worden geacht.
Voor het Brouwerijterrein (begrensd door het Meijlingplein, Waarbekenweg en Twekkelerweg) geldt dat ook voor dit gebied geen bestemmingsplan van kracht is (“wit gebied”). Dit gebied is niet meegenomen in een van de actualisatieplannen voor Hengelo Zuid Oost. Dit omdat de toekomstige invulling van dit gebied nog onduidelijk is. Ter zijner tijd zal ook voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.  De raad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Zuidelijke Spoorzone en het Brouwerijterrein.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?