12G200238 - Voorbereidingsbesluit bedrijventerreinTwentekanaal

De vigerende bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein Twentekanaal zijn grotendeels verouderd. Op basis van de vigerende plannen is op het bedrijventerrein sprake van enkele historisch gegroeide situaties, die op grond van de milieucategorie van het bedrijf en de ligging in de nabijheid van milieugevoelige functies niet hadden mogen ontstaan. Om verdere verslechtering van deze situatie te voorkomen is het van groot belang dat een instrument (voorbereidingsbesluit) voorhanden is waarmee eventuele ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan. Anderzijds zou medewerking verleend moeten kunnen worden aan ontwikkelingen die in het kader van de toekomstige invulling wel passend worden geacht. Derhalve wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?