12G200354 - Brandbeveiligingsverordening 2012

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Op dezelfde datum is het Besluit brandveilig
gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) vervallen. Gevolg is dat de gemeentelijke
Brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast. De verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 april 2012 in werking.

De aanpassing betreft voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het hiervoor genoemde Gebruiksbesluit. Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit 2012.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?