12G200417 - Lokatieafweging skatevoorziening versie maart 2012.

Op 3 januari 2012 heeft het college besloten om ‘Binnen de ontwikkeling van een visie op de binnenstad, het park Bataafse Kamp in beginsel aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de realisatie van een skatevoorziening, in samenhang met andere functies met betrekking tot verblijf en ontmoeting in het stadspark’. Op 14 februari is een Trefpunt over het onderwerp georganiseerd, om te peilen hoe de Hengelose samenleving tegen het voorstel aankijkt.

Op 13 maart is de notitie ‘Locatieafweging skatevoorziening Hengelo’ versie maart 2012 aangeboden aan het college, vergezeld van de notities ‘Reacties Trefpunt park Bataafse Kamp en skatevoorziening’ dd. 14 februari 2012 en ‘Aanvullende vragen gemeenteraad’ dd. 29 februari 2012. 

De notitie ‘Reacties Trefpunt’ geeft inzicht in belangrijke aandachtspunten die in het Trefpunt naar voren zijn gekomen en geeft antwoord op gestelde vragen.
De notitie ‘Aanvullende vragen gemeenteraad’ geeft antwoord op de aanvullende vragen die gesteld zijn door de raadsleden.

Het college heeft op 13 maart het voorstel aangehouden met de opdracht, een onderwijskundig advies aan de stukken toe te voegen, in verband met de mogelijkheid dat opnieuw een onderwijsinstelling gehuisvest zou worden in het gebouw.

Hierbij wordt het locatievoorstel opnieuw aangeboden, met de gevraagde aanvullende informatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?