12G200435 - Verordening GBA

Gerelateerde links

De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de basisregistratie voor persoonsgegevens. Om bestuursorganen te verplichten de authentieke gegevens uit de GBA te gebruiken (en eventuele onjuistheden aan de gemeente terug te melden), is de Wet GBA gewijzigd. Als gevolg daarvan moet ook de verordening GBA worden aangepast. 

Hoewel de Wet GBA burgemeester en wethouders aanwijst als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, moet de raad wel een verordening vaststellen. Die verplichting vloeit voort uit de artikelen 96 en 100 van de Wet GBA. 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?