12G200462 - Verordening naamgeving en nummering 2012

Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: Wet BAG), in werking getreden. Deze wet omvat ondermeer regels betreffende de methodische registratie van adresgegevens. Met de invoering van de Wet BAG is de gemeente de plicht opgelegd om ten behoeve van de basisregistratie adressen bepaalde, expliciet in de Wet BAG genoemde zaken, van een naam, nummer of begrenzing te voorzien. De nu voorgestelde verordening sluit beter aan op de eisen die door de Wet BAG worden gesteld dan de huidige regelgeving. De ‘Verordening naamgeving en nummering 2012’ is opgesteld op basis van de door het VNG vastgestelde modelverordening.
Het college van Burgemeester en Wethouders is op grond van deze verordening bevoegd om besluiten te nemen ten aanzien van naamgeving straten en openbare ruimte en de nummering van

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?