12G200490 - Vaststellen ruimtelijke randvoorwaarden kavel Vlierbes

Volgens de kaart behorende bij de welstandnota moeten er voor de te ontwikkelen woonwijk Dalmeden beeldkwaliteitplannen worden opgesteld, waaraan de nieuwbouwplannen getoetst moeten worden. Indien er geen beeldkwaliteitplan is vastgesteld moeten de bouwplannen volgens de welstandnota worden getoetst aan de welstandcriteria voor het deelgebied “buitengebied”. Voor de kavel aan de Vlierbes die in het bestemmingsplan Dalmeden valt maar niet tot onze uit te geven kavels behoren wordt geen beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor worden aanvullende ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld, die voor de betreffende kavel gaat gelden als aanvulling op de welstandcriteria voor het deelgebied “buitengebied”. Deze ruimtelijke randvoorwaarden kavel Vlierbes gaat na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?