12G200604 - Vaststellen welstandscriteria Lange Wemen

Welstandsnota.
Op 18 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Hengelo vastgesteld. De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. De Welstandsnota gaat er van uit dat voor te ontwikkelen gebied afzonderlijke beeldkwaliteitplannen of welstandscriteria worden vastgesteld. Aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn gelegen in dit gebied moeten vervolgens hieraan getoetst worden. De welstandscriteria vormen aldus een herziening van de welstandsnota met betrekking tot het gebied Lange Wemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?