12G200625 - Regioraadsvoorstel Innovatiesprong Twente

Dit raadsvoorstel stelt u voor om tijdens de Regioraadsvergadering m.b.t. de bespreking van het regioraadsvoorstel Innovatiesprong Twente op hoofdlijnen uw steun uit te spreken voor het voorstel maar een aantal essentiële kanttekeningen te plaatsen en een tweetal amendementen in te dienen.
De essentie van het regioraadsvoorstel is een herbestemming van het resterende geraamde budget Innovatieroute (ruim €29 miljoen).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?