12G200745 - Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 - 2015

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 is een meerjarenbeleidsplan dat de hoofdlijnen schetst van de integrale schuldhulpverlening in Hengelo.
Mede als gevolg van de economische crisis hebben steeds meer huishoudens, ook in de hogere inkomensklassen, te maken met problematische schulden. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt toe. Wij staan voor de uitdaging om dit binnen onze beschikbare budgetten op te vangen.
Bij BudgetAlert wordt een poortwachtersfunctie ingesteld. De gemeente haalt volgens het beleidsplan op (korte) termijn de intake naar zich toe. De gemeente bepaalt dan de toegang tot de schuldhulpverlening. Aan de hand van de motivatie en vaardigheden van de cliƫnt en de soort schulden, wordt bepaald welke middelen worden ingezet. Er wordt altijd maatwerk verricht.
Na vaststelling werkt het college dit plan op onderdelen verder uit en stelt een werkproces voor de intake op.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?