12G200765 - Bestedingsvoorstel ISV, deelname kennisinstituten

1. De middelen uit het verdeelvoorstel ISV 2010-2014 ad €100.000,- als dekking voor deelname en bijdragen aan de kennisinstituten stedelijke vernieuwing t/m 2014 aanwijzen.
2. Voor de begrotingsjaren 2012 en 2013  €40.100,-  te ramen en voor 2014 €19.800,-.
3. Ultimo 2014 zullen, wanneer geen nieuwe dekking is gevonden, de lidmaatschappen worden beëindigd

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?