12G200792 - Stadsbank ON Jaarverslag 2011 en begroting 2013

Er wordt voorgesteld als zienswijze uit te spreken dat de Raad akkoord gaat met de ontwerpbegroting 2013, onder voorwaarde dat de begroting eind van dat jaar voor de gemeente Hengelo niet boven de € 681.000 uitkomt, het bedrag dat daarvoor in onze begroting staat. Dit is mogelijk door (verder) uitvoeren van reductiemaatregelen.
Separaat wordt aan de Raad voorgelegd een beleidsplan schuldhulpverlening. Hierin wordt een strakke poortwachtersfunctie voorgesteld om zo de toegang tot schuldhulpverlening door de Stadsbank te beperken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?