12G200933 - Kredietaanvraag kade kanaalzone Hart van Zuid

De Kanaalzone, gelegen in het zuiden van Hart van Zuid aan het Twentekanaal, maakt op dit
moment deel uit van het Stork terrein. Het terrein ligt grotendeels braak en wordt nauwelijks  gebruikt, waardoor het kansen biedt voor de ontwikkeling van Hart van Zuid. Ten behoeve van de aanleg van de Laan Hart van Zuid is onder andere de verplaatsing van enkele bedrijfsonderdelen van Stork nodig. Door de Kanaalzone te ontwikkelen als (watergebonden) bedrijventerrein ontstaan kansen om de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken.

Met dit voorstel wordt krediet gevraagd voor:
• Realisatie nieuwe openbare laad- en loskade t.b.v. overslag (stuk)goederen met een lengte van circa 330 meter
• Kade bereikbaar voor schepen van klasse IV nu en in de toekomst mogelijk Va3

In de periode 2010 -2012 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd en is een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Ook zijn met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de aanvraag van een aanleg vergunning voor de laad/ los kade.

Voor de realisatie van de laad- en loskade wordt € 3.315.000 krediet gevraagd. Voordat de onderhandelingen met Stork zijn afgerond, zal niet gestart worden met de feitelijke realisatie. De kosten van de voorbereiding van de realisatie à € 120.000 worden wel voortuitlopend op de afronding van de onderhandelingen gemaakt omdat de laad- en loskade voor 31 december 2013 gerealiseerd moet zijn op basis van subsidievoorwaarden (zie ook bijlage kostenraming).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?