12G201032 - Vaststelling bestemmingsplan Sloetsweg / Bellinckhof

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan
Sloetsweg/Bellinckhof vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om hier woningen,
appartementen voor woningcorporatie Welbions en zorgappartementen voor de Carint Reggeland Groep
te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan Sloetsweg/Bellinckhof heeft van 21 maart 2012 tot en met 1 mei 2012 ter inzage gelegen. Binnen de termijn zijn 4 zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Sloetsweg/Bellinckhof" wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?