12G201033 - Vaststelling beeldkwaliteitplan Sloetsweg/Bellinckhof

Voor de herontwikkeling van de voormalige Gamma/Heerbaart locatie is in overleg met de initiatiefnemer Janssen de Jong een stedenbouwkundig plan opgesteld. In het plangebied komen grondgebonden woningen, wonen en werken, een woon- zorgcentrum en appartementen. De Welstandsnota gaat er van uit dat voor te ontwikkelen gebieden afzonderlijke beeldkwaliteitplannen of welstandscriteria worden vastgesteld.
Om de kwaliteit van het plan ‘Sloetsweg / Bellinckhof’ te waarborgen is er een beeldkwaliteitplan opgesteld.
In het beeldkwaliteitplan zijn de belangrijkste beeldkwaliteitseisen vastgelegd met betrekking tot de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.
Volgens de gemeentelijke inspraakverordening betrekt de gemeente ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid, waaronder ook welstandscriteria en beeldkwaliteitplannen.

Behandeld in:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?