12G201123 - Notitie 'Inburgering .. en nu zelf, of toch samen?'

De notitie 'Inburgering .. en nu zelf, of toch samen?’, is een meerjarenbeleidsplan dat naast de afbouw van het huidige inburgeringsstelsel een beeld geschetst van het lokale inburgeringstelsel zoals dat er in 2013 uit gaat zien. De inzet is een centraal Taalpunt in de bibliotheek waar alle inwoners van Hengelo hun beheersing van de Nederlandse taal kunnen verbeteren.
In 2013 ontvangen wij de laatste middelen van het rijk voor de uitvoering van de inburgering in de komende twee jaar. Het uitvoeren van de inburgeringstaken en het opzetten van het nieuwe lokale inburgeringstelsel gebeurt de komende twee jaar binnen het hiervoor beschikbare budget.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?