12G201141 - Kredietaanvraag IMG prestaties programma Weusthag

Voor de ontwikkeling van het Weusthag worden binnen het programma Weusthag diverse projecten geïnitieerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo op diverse terreinen verder te vergroten.

De provincie Overijssel heeft in het kader van “Investeren met gemeenten” (IMG) subsidiegelden beschikbaar gesteld voor diverse projecten in het Weusthag. Het raadsvoorstel betreft een kredietaanvraag van in totaal €465.200,- voor een aantal van de prestaties waarvoor de provincie gelden heeft verleend en die nu worden gestart:
- haalbaarheidsstudie Groentransferium (€ 20.000,-);
- ‘Welkomstpunten’ Weusthag (€ 130.000,-);
- Vliegwielproject A1-zone: naamgeving bruggen, beplanting op taluds, verhuizing heemtuin en plaatsen van een uitkijktoren (€ 280.000,-);
- beheerconcept Weusthag (€ 35.200,-).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?