12G201331 - Duurzaamheidsagenda, geactualiseerde versie

Het college wil van Hengelo een duurzame stad maken. Daarom heeft het college de duurzaamheidsagenda ‘Hengelo Verduursamen’ opgesteld. De duurzaamheidagenda beschrijft hoe een duurzame stad er uit zou kunnen zien en wat de gemeente de komende jaren wil gaan doen om van Hengelo een duurzame, klimaatneutrale en toekomstbestendige stad te maken. De belangrijkste doelen zijn het voorkomen van schaarste van grondstoffen, gebruik maken van hernieuwbare of oneindige energiebronnen en het inzetten op de kwaliteit van de leefomgeving. Er staat ook in dat dat alleen bereikbaar is als goed met energie en grondstoffen wordt omgegaan door iedereen die ze gebruikt, of dat nu is als producent of als consument. De duurzaamheidsagenda gaat daarom uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burgers.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?