12G201651 - Krediet fietsenstalling Stationsplein

In 2020 wordt op basis van ramingen verwacht dat rondom het station er circa 2.100 stallingplaatsen te weinig zijn. Bij de herinrichting van het Stationsplein aan de noordzijde van het station is voorzien in nieuwbouw ter plaatse van de bestaande fietsenflat. ProRail en de gemeente dragen gezamenlijk bij aan de kosten van de nieuwbouw. ProRail met € 2 miljoen in het kader van het programma Ruimte voor de fiets. De gemeente Hengelo draagt, middels bijdragen van Regio Twente en Provincie Overijssel € 1,5 miljoen bij. ProRail en gemeente hierover nadere afspraken hebben gemaakt in de Objectovereenkomst onbewaakte en openbare fietsenstalling.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?