12G201695 - Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken

Verschillende ontwikkelingen leiden er toe dat de verordeningen op het gebied van de WWB dienen te worden geactualiseerd. Belangrijkste aanleidingen zijn het afschaffen van de gezinsnorm en huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 en de wijziging in de pensioengerechtelijke leeftijd. Het gaat om wijziging en aanpassing van de volgende verordeningen:
• Verordening Langdurigheidstoeslag 2012
• Verordening sportieve en culturele activiteiten 2012
• Toeslagenverordening 2012
• Verordening cliëntenparticipatie 2012
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische wijzigingen in de verordeningen aan te brengen.
Door het besluit over het afschaffen van premies en onkostenvergoeding per 1 januari 2013 dient de Premieverordening 2012 ingetrokken te worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?