464128 - Evaluatie Rekenkamercommissie Hengelo/Herbenoeming externe leden

In januari en februari  2012  is de termijn voorbij van de externe leden van de rekenkamercommissie die in 2006 benoemd zijn als leden resp. als lid en tevens voorzitter van de Rekenkamercommissie Hengelo. Eén extern lid en de voorzitter hebben te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Het andere externe lid heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te komen. Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2005 wordt uw raad gevraagd in te stemmen met de herbenoeming van deze twee externe leden.
De Rekenkamercommissie heeft eind 2011 haar werkzaamheden geëvalueerd. Uit die evaluatie is een aantal actiepunten benoemd voor de volgende periode van de Rekenkamercommissie. Enige van die actiepunten vragen om een overweging en een besluit van uw raad.
Die overwegingen en een besluit tot aanpassing van de verordening  zijn in dit raadsvoorstel opgenomen. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?