473038 - Profiel nieuwe burgemeester en instellen vertrouwenscommissie

Bij Koninklijk Besluit van 3 februari 2012 nr. 12.000218,  is door de Minister van BZK aan de heer drs. F.A.M. Kerckhaert op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 2012 eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Hengelo. De commissaris van de Koningin heeft de raad daarover per brief van 20 februari 2012 geïnformeerd. 

Voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de vervulling van de ontstane vacature is het noodzakelijk dat uw raad een profielschets vaststelt en vervolgens de verordening op de vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft tot taak de werving en selectieprocedure rond de burgemeestersfunctie uit te voeren, aan de hand van de profielschets, in een geheel vertrouwelijke procedure.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?