478319 - Benoeming raadsleden in programmacommissie Trefpunt/Presidium

Gerelateerde links

Op 27 april 2010 heeft de raad benoemingen verricht voor de bemensing met gemeenteraadsleden van de verschillende commissies, werkgroepen e.d. voor de bestuursperiode 2010-2014. Tussentijds heeft uw raad nog één wijziging in de samenstelling aangebracht, vanwege het vertrek van een raadslid uit de raad, waardoor een vervanging vanuit diezelfde fractie noodzakelijk was. Gebleken is dat de onderlinge samenwerking in de programmacommissie Trefpunt geleidelijk aan steeds meer te wensen overliet. In overleg met de huidige leden van die commissie (benoemd door de raad d.d. 27 april 2010) wordt nu een geheel vernieuwde samenstelling voorgesteld en ter benoeming aan de raad aangeboden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?