482355 - Initiatiefvoorstel VVD-fractie - Onderzoek naar haalbaarheid cultureel centrum in Bataafse Kamp

Gerelateerde links

Het college van B&W en de gemeenteraad van Hengelo hebben in samenwerking met het openbaar voortgezet onderwijs het O.S.G. en de Carmelstichting eind vorig jaar een besluit genomen over toekomstige huisvesting. Onderdelen van het besluit zijn o.a. een 3-tal nieuwbouw scholen in Borne (VMBO),  in Hengelo op het Medaillon (VMBO) en een nieuwe school in de Woolder Es, de Twickelo school.
Daarnaast zullen er ook diverse verhuizingen / verschuivingen van de bestaande scholen onderling plaatsvinden. Onderdeel van het besluit is een terugkeer van het Bataafs Lyceum, thans nog gevestigd aan de Sloetsweg, naar Het Bataafse Kamp aan de Enschedesestraat.
Op 9 mei j.l. meldt wethouder Lievers tijdens de vergadering aan de leden van de Commissie Sociaal, dat bij nader inzien de verhuizing van het Bataafs Lyceum naar Het Bataafse Kamp niet doorgaat. Tevens geeft de wethouder die avond aan dat er gezocht moet gaan worden naar een andere invulling voor het schoolgebouw Het Bataafse Kamp.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?