489152 - Benoeming extern lid rekenkamercommissie Hengelo

Gerelateerde links

De rekenkamercommissie heeft eind 2011 haar werkzaamheden geƫvalueerd. Uit die evaluatie is een aantal actiepunten benoemd voor de volgende periode van de rekenkamercommissie. Over die punten heeft uw raad op 21 februari 2012 een besluit genomen.
De raad heeft toen ook besloten om twee zittende externe leden, waaronder de voorzitter van de rekenkamercommissie opnieuw te benoemen (reg nr. 464128).
Een derde extern lid had te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Over een derde extern lid
In artikel 4 van de Verordening is bepaald dat de Rekenkamercommissie tenminste over twee externe leden beschikt. Met de herbenoeming van de twee leden in januari 2012 was voldaan aan het vereiste. De rekenkamercommissie heeft overwogen dat de benoeming van een derde lid extern lid wenselijk is.
De profielschets van het derde extern lid is vervolgens met de fractievoorzitters besproken, evenals de wijze waarop de raad betrokken zou worden bij de sollicitatieprocedure.

Inmiddels is deze procedure voor de zomer afgerond.

Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2005 wordt uw raad gevraagd het nieuwe externe lid te benoemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?