494277 - Invoering audioverslaglegging raad- en commissievergaderingen

Gerelateerde links

Dit voorstel is gericht op continuering van de audioverslaglegging van de commissievergaderingen en invoering van de audioverslaglegging voor de raadsvergaderingen per 1 januari 2013. De schriftelijke verslaglegging van de raadsvergaderingen blijft vooralsnog gehandhaafd. De schriftelijke verslaglegging van de commissievergaderingen beperkt zich tot een uitgebreide besluitenlijst met presentielijst en de formalisering daarvan in de verordening op de raadscommissies 2010.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?