497493 - Initiatiefvoorstel Pro Hengelo: Waarnemers raad van toezicht Stich-ting OSG Hengelo

Per 1 augustus 2012 is de raad van toezicht van Stichting OSG Hengelo door verloop van de statutaire benoemingstermijn van vier jaar gedefungeerd. De statuten van Stichting OSG Hengelo bevatten een specifieke regeling bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht. Deze regeling houdt in dat alsdan de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht worden waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo, op verzoek van één of meer belanghebbenden worden aangewezen.

Het college heeft aangegeven dat, nu alle leden van de raad van toezicht zijn gedefungeerd, het voor de hand ligt dat de gemeenteraad de eigen rol oppakt. Met dit raadsvoorstel wordt die suggestie van het college opgevolgd.

De leden van de raad van toezicht worden op bindende voordracht van de raad van toezicht benoemd door de gemeenteraad. Nu er geen raad van toezicht is, kan er geen bindende voordracht worden gedaan en kan de gemeenteraad derhalve geen leden van de raad van toezicht benoemen. Omdat de door de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo te benoemen perso(o)n(en) de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht waarnemen, kan na aanwijzing daarvan een bindende voordracht voor leden van de raad van toezicht worden gedaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?