1000565 - Jaarverslag en Jaarrekening en burgerjaarverslag 2012

In het jaarverslag 2012 brengen we verslag uit over hetgeen we in 2012 hebben gerealiseerd. Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de beleidsbegroting waren geformuleerd. De jaarrekening, die vergezeld gaat van een goedkeurende accountantsverklaring, geeft het financiële beeld over 2012 weer. In financieel opzicht sluit de jaarrekening 2012 met een negatief saldo van afgerond € 268.000.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?