1000848 - Herziening Grondexploitaties per 01-01-2013

Landelijk kan de financiële positie van de grondbedrijven als redelijk zorgelijk worden beschouwd. Het grondbedrijf staat meer dan ooit in de belangstelling. Niet in de laatste plaats, omdat er veel verliezen zijn geleden bij grondbedrijven in Nederland.

De problematiek van de markt dringt ook in Hengelo door. In Hengelo is voor het eerst in jaren de verkoopdoelstelling niet gerealiseerd. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht heeft de gemeentelijke boekwaarde zich exact conform de verwachting ontwikkeld.
De reserve laat een verbetering zien van € 4,9 miljoen, doordat er (onder andere) tussentijds winst is genomen. Het voordeel in de reserve is direct weer ingezet om de verwachte verslechtering van de grondexploitaties op te vangen (€ 4,7 miljoen). De grondexploitaties zijn verslechterd, omdat de verslechterde economische situatie verwerkt is in de grondexploitaties. Daarom kan de risico inschatting per saldo iets lager uitvallen (€ 0,9 miljoen). Ondanks de algemene daling van de risico-inschatting wordt het risico op prijsdalingen in 2013 hoger ingeschat.
In de komende jaren wordt de reserve grondexploitaties, zonder aanvullende maatregelen, negatief (tot
een maximum van € 0,8 miljoen). Vanaf 2016 wordt de reserve naar verwachting weer positief.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?