1001005 - Bestemmingsplan Buitengebied Woolde

De plangrens wordt globaal gevormd door de: Deldenerstraat, Aleida Lasonderweg, Helene Mercierweg, Brugginksweg, spoorlijn Zutphen - Enschede en de Rijksweg A35.
De gronden die zijn gelegen binnen het plangebied 'Buitengebied - Woolde' maakten onderdeel uit van het bestemmingsplan Gezondheidspark, dat op 12 maart 2010 in werking is getreden en na het intrekken van de ingediende beroepschriften onherroepelijk is geworden.
Tijdens de procedure van het bestemmingsplan Gezondheidspark is door appellanten aangegeven dat het gebied ten westen van de Brugginksweg geen onderdeel zou moeten zijn van het bestemmingsplan Gezondheidspark, maar onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied.
Na vaststelling van het bestemmingsplan Gezondheidspark is in oktober 2010 met appellanten afgesproken het plangebied onderdeel zal worden van het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied is echter in september 2010 vastgesteld, waardoor het plangebied niet meer in het overkoepelende bestemmingsplan Buitengebied kon worden opgenomen. Derhalve is het onderhavige bestemmingsplan Buitengebied - Woolde opgesteld, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op de systematiek van het bestemmingsplan Buitengebied.
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. Het plan bevat daarom geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?