1001278 - Toetreden tot GR samenwerking Sociale Zaken Borne en Hengelo

De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen om per 3 juli 2013 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Samenwerken sociale zaken Borne en Hengelo.
De afgelopen periode is gewerkt aan verdergaande samenwerking op het gebied van sociale zaken met de gemeente Borne. Het nu voorliggende voorstel en het bijgevoegde bedrijfsplan zijn het resultaat daarvan.
Met deze samenwerking worden voordelen behaald voor beide gemeente op het gebied van beperken van kwetsbaarheid, bevorderen van continuïteit en efficiency.
De personele gevolgen zijn beperkt en worden geregeld in een sociaal plan. Het overgrote deel van de betrokken medewerkers kan worden herplaatst op basis van “mens volgt werk”.
De gemeente Hengelo bespaart op termijn ca. 375.000 euro.

 

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?