1001471 - Wonen boven Winkels

In haar vergadering van 6 en 7 november heeft de gemeenteraad de motie “inzet middelen NV Wonen boven Winkels” aangenomen. De gemeenteraad wil zich een oordeel vormen over de besteding van de middelen en of deze besteding doelmatig is. De NV Wonen boven Winkels heeft aangegeven op welke wijze zij de middelen wil aanwenden die de NV ter beschikking staan.
Samengevat komt het er op neer dat de NV uitvoering wil geven aan haar doelstellingen door:
• het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. De NV stelt daarvoor geld en kennis beschikbaar.
• Het verstrekken van een financiële bijdrage aan projecten in het kader van wonen boven winkels.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?