1001631 - Kredietaanvraag uitvoering 2e fase project Infra Weusthag

Doel van het project Infra Weusthag is de toegankelijkheid van het Weusthag te verbeteren door middel van de aanleg van wandelpaden in combinatie met de natuurlijke herinrichting van beken. Inmiddels is de 1e fase van het project afgerond in het gebied ten zuiden van de A1.

Voor de 2e fase van de uitvoering project Infra is een Definitief Ontwerp voor de wandelpaden ten noorden van de A1 opgesteld. De verharde paden en het herstel van de oude beekloop in de toekomstige Heemtuin aan de zuidkant zijn ook opgenomen in dit ontwerp. Om, ondanks het aangetroffen asbest, de wandel- verbinding mogelijk te maken aan de noordkant van het kleigat tussen Beneluxlaan en Broekmedenpad wordt de grond onder en langs het wandelpad afgedekt. Contactrisico’s met de verontreiniging zijn dan weggenomen.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Voor de aansturing van het programma Weusthag worden uren/kosten gemaakt door de opdrachtgever, projectleider en projectondersteuner. De provinciale subsidie IMG Weusthag dekt deze kosten niet. In deze kredietaanvraag is daarom ook een dekkingsvoorstel opgenomen voor de uren programma-management Weusthag.

Beslispunten voor de raad zijn het DO 2e fase Infra Weusthag en de kredietaanvraag met dekkingsvoorstel zodat voor de uitvoering van het project het bestek en de aanbesteding kan worden voorbereid. Een apart beslispunt is het dekkingsvoorstel voor de uren programma-management.
Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?