1001650 - Plan van Scholen

De Minister heeft met het besluit van 3 mei 2013 de gemeente verplicht om op het eerstvolgende plan van scholen (schooljaren 2014-2017) een school van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden en Oost Nederland (SIMON) op te nemen.

Daarnaast heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) op 31 januari 2013 een verzoek ingediend om een basisschool op Islamitische grondslag op te nemen op het Plan van Scholen 2014-2017. Om een nieuwe basisschool te starten, moet die basisschool ook opgenomen worden op het Plan van Scholen.

De gemeenteraad besluit een plan van scholen vast te stellen voor de periode 2014-2017 en hierin op te nemen een school van Stichting SIMON, conform het besluit van de Minister van OC&W van 3 mei 2013. In overleg met het schoolbestuur zal worden nagegaan op welke wijze de basisschool met ingang van 1 augustus 2014 gehuisvest kan worden. In dat overleg zijn de kaders van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo leidend en zal in eerste instantie gekeken worden naar medegebruik van gebouwen.

Daarnaast besluit de gemeenteraad het verzoek van Stichting SIOZ voor opname op het plan van scholen niet in te willigen. De door Stichting SIOZ verlangde school voldoet namelijk niet aan de wettelijke stichtingsnorm (in Hengelo 262 leerlingen).


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?