1001783 - Projectplan Maatschappelijke Participatie van WWB-klanten

Op 15 januari 2013 heeft het College de Bestuursopdracht “Projectplan maatschappelijke participatie” vastgesteld. Concrete opdracht is om een projectplan op te stellen dat op 1 juli 2013 in kan gaan. Het projectplan regelt de werkwijze voor –in eerste instantie de groep WWB-klanten die in staat mogen worden geacht activiteiten te verrichten op het gebied van maatschappelijke participatie. In een tweetal “uitloop”-bijeenkomsten van de commissie Sociaal te weten op 7 februari en 10 april is de commissie geïnformeerd over de aanpak en de stand van zaken. Het projectplan met een looptijd van 1 juli -31 december 2013 is bijgevoegd. Het projectplan beschrijft de werkwijze en de rollen van de klantmanagers, kwartiermaker en deelnemende organisaties en hun vrijwilligers. Het projectplan richt zich in de eerste plaats (tot eind 2013) op de doelgroep WWB-ers en de werkwijze zal naar aanleiding van de ervaringen toepast worden op andere groepen burgers die laag op de participatieladder staan. Het projectplan geeft een verdere uitwerking aan het beleid voor maatschappelijke participatie: van specifiek naar generiek. Dat wil zeggen een beweging van individuele trajecten sociale activering naar deelname aan en bij maatschappelijke participatieactiviteiten bij o.a. reguliere instellingen onder begeleiding van die organisaties en hun vrijwilligers.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?