1002059 - Regionale samenwerking

Woensdag 3 juli a.s. (locatie nog onbekend, 19.30 uur) vindt de eerstvolgende vergadering plaats van de Regioraad, het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente.De stukken, voor zover beschikbaar, zijn te raadplegen via de website:

http://regiotwente.nl/bestuur/73-regioraad/198-vergaderdata-en-verslagen

Aan de agenda van de regioraadsvergadering kunnen nog tot drie weken van te voren voorstellen worden toegevoegd. Daarom gaat deze annotatie alleen in op de onderwerpen m.b.t. de begroting en de bezuiniging, waarvoor een langere termijn dan de drie-weken-termijn geldt. Mogelijk ontvangt u dan ook nog een aanvullende annotatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?