1002061 - Wijziging winkeltijdenverordening Hengelo 2013

De Eerste Kamer heeft 28 mei 2013 besloten tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Dit heeft ook gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Een aantal vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn zal hierdoor van rechtswege vervallen. Het gaat onder meer om snackbars, ijscomannen, videotheken en (bloemen)winkels bij bejaardenoorden.

Het college stelt nu de Raad voor om de Winkeltijdenverordening Hengelo 2013 te wijzigen, om zodoende de vervallen vrijstellingen in deze verordening over te nemen.

Voor het behoud van deze openstellingsmogelijkheden voor winkels dient de Winkeltijdenverordening Hengelo 2013(hierna: de verordening) gewijzigd te worden. Artikel 11 uit de verordening komt daarmee te vervallen. Het voorstel is om Artikel 11a tot en met 11m hiervoor op te nemen in de verordening. Dit betreft de letterlijke tekst van de alle artikelen uit het voormalige Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet welke komen te vervallen.

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?