1002437 - Package deal Hart van Zuid

In de raadsvergadering van 23 april heeft de raad ingestemd met de grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van fase 2b Hart van Zuid. Tevens heeft de raad het college van B en W opdracht gegeven om ter uitvoering van deze grondexploitatie de onderhandelingen met Stork en de noodzakelijke overeenkomsten af te ronden. Conform het raadsbesluit wordt de commissie nu geconsulteerd over deze overeenkomsten.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?