1002677 - Kennismaking directeur-bestuurder Euregio

Op 1 januari 2013 is bij de Euregio dr. Elisabeth Schwenzow begonnen als nieuwe directeur-bestuurder. Mevrouw Schwenzow is uitgenodigd voor een kennismaking.  Naast de kennismaking zal zij een toelichting geven op het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Euregio. Daarbij zal zij in het bijzonder aandacht besteden aan de uitkomsten van de Billerbeck-II-bijeenkomst van 8 maart over de toekomst en structuur van de Euregio.
Daarnaast is er gelegenheid om tijdens de vergadering van gedachten te wisselen over de overige internationale netwerken waarbinnen Hengelo actief is en de resultaten die daarin geboekt zijn.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?