1002766 - Vaststelling bestemmingsplan Timmersveld, Beitelstraat 28

Het bedrijf Olde Kalter maakt sinds een aantal jaren gebruik van het perceel achter het bedrijf voor de opslag de tijdelijke opslag van lege containers, materiaal ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen en schone bouwstoffen (zoals b.v. zand en steengranulaat). Om dit gebruik mogelijk te maken, wordt het ter plaatse geldende bestemmingsplan A1-Zone herzien door het bestemmingsplan Timmersveld, Beitelstraat 28 dat nu in procedure is.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er 3 omissies in de toelichting van het plan gevonden die worden hersteld in het vast te stellen plan. Daarnaast vind aanpassing plaats van een aantal teksten in de toelichting in verband met de wijziging van de planstatus van ontwerp naar vastgesteld. Deze wijzigingen zijn echter dusdanig ondergeschikt zodat het bestemmingsplan ongewijzigd kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens wordt het vastgestelde bestemmingsplan Timmersveld, Beitelstraat 28 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?