1003537 - Bezuinigingsvoorstel 27, Wijkcentra (Collegebesluit )

De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om de informerende brief van het College over het Collegebesluit van 9 juli 2013 en de antwoordbrieven van het College op schriftelijke vragen te bespreken. Met het Collegebesluit wordt invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling op het (maatschappelijk) vastgoed waartoe door de raad is besloten bij de begrotingsbehandeling 2012-2013. De commissie krijgt de gelegenheid om haar controlerende taak uit te voeren en te beoordelen of het collegebesluit past binnen de kaders van het raadsbesluit.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?