1004154 - Belastingtarieven 2014

Conform de Kadernota 2014-2017 wordt voor 2014 bij de algemene dekkingsmiddelen (hondenbelasting, precariobelasting, OZB, parkeervergunningen) uitgegaan van een inflatiecorrectie (indexering) van 1,75 % met uitzondering van de toeristenbelasting. De OZB-tarieven stijgen op grond van de besluitvorming bij de Meerjarenbegroting 2013-2016 met 1% extra.

Het vaste tarief voor Diftar kan wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief voor restafval en daling van het GFT-tarief. De rioolheffing blijft op hetzelfde niveau dan 2013. Ook de tarieven voor begraafrechten en haven-, kade- en opslaggeld worden niet aangepast.

Ook de meeste legestarieven stijgen met 1,75%. Uitzondering daarop zijn de door het rijk vastgestelde tarieven (o.a. paspoorten) en de leges omgevingsvergunning voor bouwen, waar het eenheidstarief van 2,5% van de bouwsom wordt vervangen door een degressief tarief variërend van 2,4% tot 1,75% van de bouwsom.

 

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?