1004182 - Opbrengsten experimenten Transitie Jeugdzorg 2011 en 2012

Sinds het najaar van 2010 (regeerakkoord Rutte I) weten we dat er een grote wijziging gaat plaatsvinden in het stelsel van de jeugdzorg. In het regeerakkoord van Rutte II (najaar 2012) is de transitie jeugdzorg bekrachtigd. Het huidige jeugdstelsel functioneert namelijk onvoldoende. Belangrijke knelpunten zijn de versnipperende manier van werken en de grote druk op gespecialiseerde zorg. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de meeste jeugdhulp in één hand te leggen – die van gemeenten – kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. Op 1 januari 2015 zal de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente functioneren.

Informatiestuk in raadscommissie Sociaal van 28 augustus 2013

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?