1004197 - Basistarieven voor Hulp bij het Huishouden

De raad is op grond van de Wet basistarieven verplicht om een basistarief/minimumtarief voor Hulp bij het Huishouden vast te stellen. Zij stelt hiermee een kader voor het college bij de aanbesteding. Het basistarief wordt vastgesteld voor HH1 op € 18,02 en voor HH2 op € 21,00. Dat deze tarieven reëel zijn blijkt zowel uit een marktconsultatie als uit elders in het land gehanteerde basistarieven. In de praktijk komt het er op neer, dat in 2014 het beleid, zowel wat betreft kwaliteit als prijsniveau, wordt gecontinueerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?