1005258 - Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Om dit te realiseren werken we in Twente met 14 gemeenten samen aan deze Transitie van de Jeugdzorg. Deze samenwerking is niet alleen omdat we op bepaalde zorgvormen moeten samenwerken (een vereiste in de concept wet), maar vooral omdat regionale samenwerking voor de hand ligt en het gewoon slim is om samen te werken. In de Notitie ‘Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente’ wordt uitgewerkt op welke zorgvormen we willen samenwerken en waarom. Tevens wordt in de notitie voorgesteld om in de meeste zorgvormen uit te van het woonplaatsbeginsel in de samenwerking. Dit betekent dat de gemeente waar de jeugdige woont (of zijn/haar ouders woont) verantwoordelijk is voor de ondersteuning en zorg en de financiering hiervan. Alleen voor de crisisdienst, het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling en voor de werving en selectie van pleegzorg is dit niet wenselijk. Hiervoor wordt juist het solidariteitsprincipe voorgesteld. Omdat we vinden dat deze vormen van zorg altijd beschikbaar moet zijn. Hoe we willen samenwerken en waar we deze samenwerking beleggen is een vervolgopdracht die op dit moment wordt uitgewerkt in de regio.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?