1005385 - Jaarrekening en jaarverslag 2013 OSG Hengelo

Van de Stichting OSG Hengelo hebben we de jaarrekening en het jaarverslag 2012 ontvangen. Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het convenant moet de raad goedkeuring verlenen aan deze jaarstukken. Enkele punten uit de jaarstukken:
De jaarrekening van de Stichting OSG sluit met nadelig resultaat van € 243.560,-. Dit nadeel kan binnen het eigen vermogen worden opgevangen. Het nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere rijksbijdrage ( +/- € 100.000,-) als gevolg van een daling van de leerlingaantallen en het ontbreken van een licentie bij het Gilde-college waardoor een 14-tal leerlingen niet zijn bekostigd. In 2012 heeft de OSG de beschikking gekregen over de nieuwe locatie de Heester. Dit pand is voor ongeveer € 150.000,- geschikt gemaakt voor praktijkonderwijs. Deze uitgaven waren niet voorzien.
In het jaarverslag staat dat de eindexamenresultaten over de hele linie positief zijn, wel staat de OSG voor een opgave bij de havo en het vwo om met name de relatie tussen het schoolonderzoek en het landelijk
schriftelijk examen beter op elkaar af te stemmen.
De OSG biedt de leerlingen naast het reguliere programma keus uit allerlei aanvullende leertrajecten en activiteiten.
Aan de raad wordt voorgesteld de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van de Stichting OSG Hengelo goed te keuren.

 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?