1005594 - Contractvorming P&R CST Hart van Zuid

In het Masterplan Hart van Zuid is realisatie van een transferiumfunctie opgenomen in het gebied Centraal Station van Twente. Hiervoor zijn in 2011 subsidies aangevraagd bij het Rijk en bij de Regio Twente. Inmiddels zijn deze subsidies afgegeven, waardoor de P&R-Garage financieel kan worden gerealiseerd. In de grondexploitatie 2a zijn de subsidiebijdragen verwerkt. Het bestemmingsplan is eveneens onherroepelijk. Nu tussen partijen alle afspraken over de P&R-Garage zijn vastgelegd, is de contractfase afgerond en zijn deze stukken besluitrijp. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de verkoopovereenkomst en het contract flankerend parkeerbeleid. De raad zal worden gevraagd in te stemmen met het krediet voor het aanwenden van de subsidies en de bijdrage aan het project vanuit de grondexploitatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?